תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד רגיש מאוד (לקולות\רעשים\הערות מהסביבה), המושפע בקלות או לילד שבחייו מתרחש שינוי כגון גמילה מחיתולים או מוצץ, הצטרפות אח חדש למשפחה, גירושין במשפחה וכדומה.

פוטנציאל חיובי - תמצית זאת מעדנת את ההתמודדות, "עוטפת" ומעניקה את הגנות הדרושות להתמודדות.

Walnut  (וולנאט) תמצית פרחי באך מספר 33