top of page
Boy%2520and%2520Girl_edited_edited.jpg

 

 

 
מהי אילמות סלקטיבית ?
אילמות סלקטיבית מוגדרת כסירוב של ילד לדבר עם אנשים מסוימים או בסיטואציות מסוימות בעוד בבית, הילדים מדברים ומתקשרים באופן נורמטיבי.
במקרה של אילמות סלקטיבית, הילדים אינם מדברים, למרות שיש להם כישורי דיבור וזאת כמובן לא כתוצאה מפגם אינטלקטואלי (או נוירולוגי).
 
ילדים בעלי אילמות סלקטיבית, נוהגים לתקשר עם הסביבה באמצעות מחוות כגון: נענוע ראש, הצבעה ולפעמים גם מחכים ומצפים שהאנשים סביבם ינחשו מה רצונם. חלק מהילדים נוהגים ללחוש ונמנעים מקשר עין.
האילמות הסלקטיבית היא שכיחה יותר בקרב בנות ולרוב זה מתגלה סביב גיל שלוש.
 
הספרות המקצועית, מסבירה שיש שתי סיבות עיקריות לאילמות הסלקטיבית:
מניפולציה - ילדים אשר בוחרים לשתוק, ובזכות השתיקה הם שולטים ומפעילים את הסביבה.
חרדה - ילדים שהדיבור מעורר אצלם חרדה שמציפה אותם ולכן הם מעדיפים לשתוק.
 
כיצד ניתן לטפל באילמות סלקטיבית באמצעות פרחי באך?
ילדים שלוקים באילמות סלקטיבית בדרך כלל מתנגדים לטיפול מילולי כגון: שיחה עם פסיכולוג ילדים וכיוצ"ב ומסרבים לשתף פעולה, או לחילופין לוקח זמן רב לרכוש את אמונם ולהגיע להישגים.
על כן, תמציות פרחי באך מתאימות מאוד למצב זה מאחר ויש ביכולתן לעקוף את הצורך בשיחה עם הילד והתוצאות מגיעות מהר יחסית.
 
מתי כדאי להתחיל לטפל באילמות הסלקטיבית באמצעות תמציות פרחי באך?
מומלץ להתחיל לטפל כמה שיותר מוקדם, ככל שהתערבות מוקדמת יותר, תהליך ההתקדמות יהיה מהיר יותר. 
 
איך מתבצע תהליך התאמת תמצית פרחי באך לילד?
הפגישה הראשונה נערכת עם ההורים בלבד. בפגישה זו אני מקבלת אינפורמציה רבה מההורים ויכולה להתאים לילד תמצית פרחי באך ראשונית.
כמו כן, יתר המפגשים הם בעיקר עם ההורים, אלא אם כן הילד מביע רצון לפגוש אותי.
בפגישות ההורים מקבלים כלים להתמודדות הקשיים שעולים.
 
האם טיפול בפרחי באך יכול לפתור את בעיית האילמות הסלקטיבית?
הדבר תלוי בחומרת המצב. לעיתים קרובות, לאחר תקופה שמתמידים בשימוש בתמציות פרחי הבאך, יש הטבה משמעותית. מאחר והטיפול בפרחי באך באילמות סלקטיבית הוא לא מילולי, אין התנגדות של הילד לטיפול ולכן קל יותר להתמיד בטיפול תוך שיתוף פעולה מצד הילד.
בנוסף, ההורים מקבלים כלים להשלמת הטיפול בסביבתו הטבעית של הילד.
במקרים בהם יחליטו ההורים לפנות לגורם טיפולי נוסף, התמציתפרחי באך,  יכולה להאיץ את התהליך.

 

bottom of page