top of page
Agrimony (אגרימוני) -   תמצית פרחי באך מספר 1 

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד שנוטה להעמיד פנים. לרוב הוא שמח למראית עין, ילד נוח, עליז, לעיתים הוא נתפס כליצן של הכיתה, אך בפועל הוא חש כ"ליצן העצוב", מאחר שהוא מסתיר את רגשותיו האמיתיים והלא נעימים.

פוטנציאל חיובי - התמצית תעזור לו לשחרר את רגשותיו הכנים ותשיב לו את שמחת הילדות.

bottom of page