top of page
Water violet (ווטר וויולט) - תמצית
פרחי באך מספר 34 

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד גאה ועצמאי במיוחד, יכול לבלות בחברת עצמו לאורך זמן. מסתכל על המתרחש מהצד, נמנע לרוב, ואינו משתתף באינטראקציות חברתיות  ולכן יחשב בעיני ילדים אחרים כסנוב.

פוטנציאל חיובי - התמצית תסייע לילד למצוא את היכולת ליצירת קשרים עם קבוצת השווים תוך ניצול כישוריו ויכולותיו.

bottom of page