top of page
Oak (אוק)  - תמצית פרחי באך מספר 22 

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד שמשקיע, עובד קשה ורואה בלימודים חובה פנימית. הוא מתאמץ מעבר ליכולותיו ומביא עצמו עד לקצה גבול היכולות שלו. פעמים רבות, אלו ילדים שמכורח נסיבות חייהם נאלצו להיות "ההורים", הבוגרים.

פוטנציאל חיובי - התמצית עוזרת לילד להכיר שלא הכול "על הכתפיים שלו" יכיר בכך שהישגיות היא לא המטרה היחידה שלו ויפחית את כובד באחריות שהוא מרגיש.

bottom of page