top of page
Pine (פיין) - תמצית פרחי באך מספר 24 

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד שמרגיש לעיתים קרובות רגשות אשם, שהוא גורם בעיות (בעיקר בבית) ושדברים רעים קורים בגללו.

פוטנציאל חיובי - התמצית מנתקת אותו מרגשות האשם ומלמדת אותו שהוא לא אחראי לגורלם של אחרים.

bottom of page