top of page

Impatiens (אימפישנס)  -  תמצית פרחי באך מספר 18

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד חסר סבלנות וחסר מנוחה. יש לו נטייה להשתעמם בקלות, הוא תמיד בתנועה ובקצב שהוא מכתיב.

לעיתים קרובות, הוא ישן מעט שעות שינה בלילה.

פוטנציאל חיובי - התמצית מפחיתה את המתח שחש ומסייעת בהשגת סבלנות ורוגע.

bottom of page