top of page
Willow (ווילו) -  תמצית פרחי באך מספר 38

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד שנוטה להרגיש מקופח ומורמר. ילד שתמיד סבור שמגיע לו, שיתנו לו, שיעזרו לו, וכל זאת ללא תמורה וללא הכרת תודה.

פוטנציאל חיובי - לומד להפיק לקחים מסיטואציות, מבין את חלקו באינטראקציות מול הסביבה.

bottom of page