top of page

 

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד שאי סדר ולכלוך מטרידים את מנוחתו.

הוא אינו אוהב להתלכלך, לא משחק בארגז החול ולא אוכל בידיים. קשה לו להנות ולהשתחרר. 

פעמים רבות, גם צורת המחשבה שלו מקובעת ולא גמישה והוא לא פתוח להתנסויות חדשות.

פוטנציאל חיובי - התמצית יכולה לסייע לילד לשחרר את התחושת שלו כלפי לכלוך ואי סדר והוא יהיה גמיש יותר להתנסויות חדשות.

Crab Apple (קראב אפל) -  תמצית פרחי באך מספר 10
bottom of page