top of page

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד שזקוק לתשומת לב מתמדת, קשה לו לקבל סירוב, מרגיש צורך עז להיות במרכז העניינים באופן תמידי.

יש לו נטייה לנהל את הוריו באמצעות מניפולציות רגשיות.

יש לו קושי מיוחד לחלוק עם חברים (ואחים) משחקים ומשאבים.

פוטנציאל חיובי - התמצית תעזור לילד לשחרר את התלות בתשומת הלב ולהוציא את הצד החיובי שלו.

Chicory (צ'יקורי) - תמצית פרחי באך מספר 8 
bottom of page