top of page
Cerato (סרטו) - תמצית פרחי באך מספר 5 

תמצית פרחי באך זו מתאימה לילד השואל לגבי כל דבר ומחפש אישורים מסביבתו על מעשיו שוב ושוב.

פוטנציאל חיובי - התמצית תעזור לו להקשיב לאינטואיציה שלו ותעלה לו את הבטחון בקבלת החלטות עצמאיות.

bottom of page