IMG_8494.jpg

סדרה של 4 מפגשים במשך חודשיים שנקבעים מראש אחת לשבועיים, הפגישות נערכות בזום - עם ההורים בלבד.

למי זה מתאים?

למשפחות עם קושי ממוקד שרוצות כלים פרקטיים בשילוב עם התאמת תמצית פרחי באך אישית.

מה קורה במפגשים?

במפגש הראשון אשאל אתכם שאלות רבות ואקבל מכם את מירב האינפורמציה שאני צריכה על מנת להכין את התמצית הראשונה עבור הילד/ה שלכם.

בשלושת המפגשים הבאים אתן לכם הדרכה ממוקדת וספציפית ומגוון כלים פרקטיים שיותאמו לקשיים שתעלו. בנוסף, אציע לכם לשלוח לי ציורים של הילד/ה לפי קריטריונים מסויימים – באמצעות פענוח הציורים אוכל להבין את הזוית של הילד לסיטואציות ומה הוא מרגיש.

אחרי כל מפגש אשלח לכם תמצית פרחי באך מותאמות אישית (סה"כ 4 תמציות) לאחת מנקודות החלוקה בפריסה ארצית.

מה קורה בין המפגשים?

ינתנו לכם משימות רלוונטיות שחשוב להקפיד עליהם לצורך ההתקדמות בתהליך, בשילוב עם הקפדה על לקיחת התמצית.

מה עלות התהליך?

2,100 ₪ שישולמו מראש, יש אפשרות לחלק לעד 3 תשלומים.

במידה ויהיה צורך ביותר מ-4 פגישות, כל פגישה נוספת תהיה בעלות של 450 ₪. 
 

למקרים מורכבים אציע תהליך טיפולי ארוך יותר:

8 מפגשים לתהליכים מורכבים 

למי זה מתאים?

למשפחות עם קושי רחב ומגוון, משפחות שמתמודדות עם אתגרים משפחתיים, שרוצות כלים הדרכתיים פרקטיים בשילוב עם התאמת תמצית פרחי באך אישית.

מה קורה במפגשים?

במפגש הראשון אשאל אתכם שאלות רבות ואקבל מכם את מירב האינפורמציה שאני צריכה על מנת להכין את התמצית הראשונה עבור הילד/ה שלכם.

בשאר המפגשים הבאים אתן לכם הדרכה ממוקדת וספציפית ומגוון כלים פרקטיים שיותאמו ספציפית לקשיים שתעלו נבנה יחד את החזון ההורי שלך, מה הערכים שלכם ונבנה מפת דרכים מדוייקת להגעה ליעדים.

בנוסף, אציע לכם לשלוח לי ציורים של הילד/ה לפי קריטריונים מסויימים – באמצעות פענוח הציורים אוכל להבין את הזוית של הילד לסיטואציות ומה הוא מרגיש.

אחרי כל מפגש אשלח לכם תמצית פרחי באך מותאמות אישית (סה"כ 8 תמציות) לאחת מנקודות החלוקה בפריסה ארצית.

מה העלות? 
2,100 ₪ שישולמו מראש עבור ארבעת המפגשים הראשונים (יש אפשרות לחלק לעד 3 תשלומים) ולאחר מכן, כל פגישה נוספת 450 ₪

פרטים על התהליך הטיפולי

הדרך שבה נדבר עם ילדינו תהפוך לקול הפנימי שלהם