top of page

תמצית להסתגלות מהירה למסגרת חינוכית למי מתאימה האופציה הזו? בשלב זה, רק לילדים שצפויים להתחיל מסגרת חינוכית חדשה: גן חדש, גן עיריה, , כיתה א', חטיבת ביניים או מעבר דירה לאזור חדש. לאחר מילוי השאלון אני עוברת עליו ומרכיבה את התמצית ושולחת בדואר רשום.

שתי אפשרויותL

הכנת התמצית ומייל מעקב שלי לאחר שבוע 150 ש"ח

שליחת התמצית ושיחה במשך חצי שעה 250 ש"ח

 בנוסף, מי שמזמין את התמצית מקבל מתנה ממני- מדריך להורים איך לסייע לילד עם התמודדות בתקופת מעברים 

bottom of page